Historia Kołobrzegu

Początki miasta nie są nam dzisiaj znane, ale wszystko wskazuje na to, że na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej ery było to ważne miasto handlowe o randze co najmniej Gdańska czy Gniezna. Dowodem na to jest pierwsza istotna informacja historyczna, jaką można odnaleźć na jego temat mówiąca o tym, że Bolesław Chrobry założył tu biskupstwo. W tamtych latach było to nie lada wyróżnienie. W późniejszych wiekach Kołobrzeg pięknie rozwijał się jako część Ligi Hanzeatyckiej, ale niestety jego strategiczne położenie spowodowało, że był niejednokrotnie bardziej istotny jako miasto obronne, niż jako port handlowy. Po raz pierwszy ciężkie zniszczenia dotknęły go w czasie wojny trzydziestoletniej. Potem epoka napoleońska także źle się z miastem obeszła i po niej Kołobrzeg nigdy nie odzyskał już dawnego uroku. Druga wojna światowa to prawdziwa katastrofa, gdyż wtedy zniszczone zostało aż 95% zabudowań, stało się to gdy wojska rosyjskie odbijały silnie ufortyfikowaną twierdzę z rąk niemieckich nazistów. Szansą dla miasta, z której do dzisiaj intensywnie korzysta, stały się jego walory uzdrowiskowe. Odkryto je już na początku XIX wieku i od tego czasu rozwijają się tutaj różne projekty związane głównie z solankami. Pierwszy zakład kąpielowy powstał już w 1830 roku, a w 1899 rozpoczął swą działalność pełnoprawny dom zdrojowy. Nie ma już po nich żadnych śladów, ale za to przetrwało kilka zabytków związanych z twierdzami działającymi na terenie miasta na przestrzeni wieków.